Conflictbegeleiding 
vertrouwenspersoon

Teamontwikkeling

Loopt je team niet goed of kan het beter?

Ik help om je team te laten kijken naar haar cultuur en structuur. In dialoog vinden we samen verbinding en focus.

Lees verder

Conflictbegeleiding
Mediation in werksituaties

Worden werkplezier en resultaten gehinderd door een conflict?
Ik help om van een conflict een kans tot ontwikkeling te maken.

Lees verder

Luisteren en verbinden

Situaties zijn vaak complex. Daarom start ik met luisteren en gaan we doorgronden: wat is er eigenlijk écht aan de hand?

Een dialoog vereist (leren) luisteren door alle betrokkenen. 

Lees verder

Wie is Arno Schans

Ik ben enthousiast, geef ruimte, luister, ben empathisch, hou het doel voor ogen, pas me goed aan op (onverwachte) ontwikkelingen.

Ik zet me in voor anderen om zo goed mogelijk samen te werken en te leven.

Lees verder

Arno Schans voor Teamontwikkeling

Zit je team zit vast? Heeft het veel meegemaakt? Heeft je team een herstart nodig? Wil je team wil beter functioneren dan nu?
In teamontwikkeling richt ik me zowel op structuur als op cultuur.

Structuur en cultuur
Structuur
Structuur gaat over een duidelijke missie, overeengekomen doelen, inzichtelijke en haalbare plannen, goed georganiseerde overlegmomenten, beslisprocedures en zelfs over archivering.

Cultuur
Hoe gaan we met elkaar om? Voelt iedereen zich vrij om ten volle deel te nemen? Hoe verlopen conflicten? Welke waarden streven we na? Mogen we van elkaar verschillen? Hoe inclusief willen we zijn en zijn we daadwerkelijk? 
Zo werk ik


Structuur & cultuur bij
Teamontwikkeling

Conflictbegeleiding

Mediation in werksituaties

Samenwerken gaat soms vanzelf. Maar soms ook helemaal niet. Je wilt iets veranderen maar weet niet hoe. Polarisatie dreigt. Conflicten frustreren bedrijfsprocessen en werkplezier. Verzuring van werksfeer. Verlies aan vertrouwen. Het lijkt een negatieve spiraal naar beneden. Hoe kom je eruit?

Ik begeleid het proces naar een positievere toekomst met kansen
Ik zie conflicten als een kans, om jezelf en je relaties te ontwikkelen. Mijn begeleiding in conflicten, tussen twee of meer mensen, leidt tot nieuwe inzichten en wegen voorwaarts.

Zo werk ik

Neem contact op
Ik sta je graag te woord

Zo werk ik

Luisteren, Verbinden, Ontwikkelen

Situaties zijn vaak complex. Daarom start ik met luisteren. En ik heb geen standaard aanpak. Eerst doorgronden: wat is er eigenlijk écht aan de hand?
Een dialoog vereist (leren) luisteren door alle betrokkenen.

 learn more

Ratio en gevoel

Ik besteed aandacht aan zowel rationele als emotionele aspecten. Doelen, voorwaarden en afspraken enerzijds. En ook wat er wordt gevoeld maar vaak nog niet wordt gezegd.
Welke onderstroom moet boven komen om duurzaam verder te gaan?

 learn more

Normen en waarden

Om een conflict uiteen te rafelen kan een oefening in morele oordeelsvorming uitkomst bieden.

Welke belangen, normen en waarden zijn actief bij de deelnemers en belanghebbenden? Die bewustwording opent het denken naar nieuwe opties in de toekomst.

 learn more

Doel

Ik toets tijdens mijn begeleiding regelmatig welke doelen willen de partijen op welke manier behalen?

 learn more

Mijn inspiratie

Dialoog, Karl Popper en John Rawl’s Sluier van onwetendheid

Dialoog
Samen-spraak; het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door). Door taal dus. Met taal. Taal is het vehikel om tussen mensen af te stemmen. Tegelijkertijd een gebrekkig vehikel omdat mensen ook en vooral zonder taal communiceren: non-verbaal, energetisch, gelaagd, met hoofd, hart en buik.

In mijn begeleiding onderzoek ik ook de niet-talige aspecten van menselijke interactie.

Adagium van Karl Popper
‘Geen tolerantie voor de intoleranten’.

Paradoxaal principe waar ik soms nog aan twijfel, maar steeds meer in geloof als noodzakelijk beginsel om met elkaar te leven.

De zoektocht naar tolerantie en verdraagzaamheid is een leidraad in mijn werk.

John Rawl’s Sluier van onwetendheid
Gedachte-experiment: hoe zou een samenleving er volgens jou uit moeten zien als je niet zou weten welke rol je in die maatschappij zou hebben? Als er een sluier van onwetendheid zou zijn en je niet zou weten welk geslacht, etniciteit, sociale status, enzovoort je hebt?
Op welke waarden en visie kom je dan uit om tot een maatschappij te komen met vrije, gelijke en moreel bekwame mensen?

Ik onderzoek de belangenposities van mensen en verleid en stimuleer hen tot inlevingsvermogen.

Wie is Arno Schans?

Ik ben enthousiast, geef ruimte, luister, ben empathisch, hou het doel voor ogen, pas me goed aan op onverwachte ontwikkelingen. Ik zet me in voor anderen om zo goed mogelijk samen te werken en te leven. 

Human Resource Management
Drie decennia werkte ik in Human Resource Management, in acht bedrijven en in verschillende sectoren (waaronder de Gemeente Amsterdam, de Persgroep, War Child en Combiwel). Ze hebben een schat aan ervaringen opgeleverd. Daardoor heb ik snel en kundig inzicht in sociale en organisatiedynamieken.

Mediation
in 2013 heb ik de officiële MFN-registratie behaald, na een opleiding bij het Centrum voor Conflicthantering. Gespecialiseerd in arbeidsmediation. Jarenlang was ik buurtbemiddelaar in Amsterdam-Noord. 

Deep Democracy
Dit is een mooie methode om tot inclusieve besluitvorming te komen. Alle stemmen worden gehoord. De wijsheid van de minderheid wordt benut. Levels 1 t/m 4 behaald in 2017 bij Human Dimensions (Jitske Kramer en Frank Weijers).

Integer samenwerken
Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag? En wat doe je als het zich voordoet?
In 2019 implementeerde ik de eerste Handreiking Integreitssysteem bij Partos, de sectororganisatie voor Internationale Samenwerking. Methodisch en regelmatig samen reflecteren op ‘goed’ en ‘fout’ en alle grijswaarden daartussen. Ik ben hierin geschoold door trainingen van de bureaus Integriteit op maat en Governance & Integrity.

Docent Maatschappijleer/-wetenschappen
Lesgeven aan mavo-, havo- en vwo scholieren heeft mij theoretisch en als mens enorm gevormd. De context waarin we leven vormt ons.
De jeugd geeft mij een heldere inkijk op wat we in gedrag en ethiek overdragen en overgedragen hebben.

Wat zeggen anderen over mij?

Wat zeggen anderen over mij?

Arno schakelt gemakkelijk in vraagstukken. Hij is creatief en associatief en werkt met een duidelijk stappenplan. Hij is betrouwbaar en wekt snel vertrouwen. Hij communiceert duidelijk en heeft antennes voor hetgeen niet gezegd wordt.

Arno luistert goed en tussen de regels door. Met succes heeft hij  teamevaluaties gedaan, zoals voor ICT, Finance en HR met duidelijke producten voor de toekomst.

Olof van Praat
Head of Operations, Solidaridad

Voor een team zocht ik iemand die met positieve aandacht een dag kon begeleiden, om te helpen het team in haar kracht te brengen en met respect terug te kijken. Van daaruit nieuwe plannen maken voor de toekomst. Met geduld en focus op datgeen het meest van belang is.

Arno is communicatief sterk, luistert goed en is flexibel.

Muriël Stokhuizen
HR manager, Liliane Fonds

Voor het goede gesprek met grote lerarenteams op middelbare scholen, vroeg ik Arno als begeleider, zodat scholen echt de wijsheid van het team kunnen benutten. Arno was gelijk enthousiast. Hij heeft passie (en begrip) voor de doelgroep. Hij kwam direct naar me toe om stevig te overleggen: met hart en ziel.

Eigenwijs waar nodig, fijn om mee te sparren. 

Mirjam Gilhuis
Zelfstandig trainer/coach

Ik vroeg Arno om in korte tijd een teamontwikkelingsdag op maat te ontwerpen en uit te voeren. Arno kan goed luisteren en doorvragen naar wat er echt aan de hand is. In samenspraak maakt hij een passend programma.

Het heeft het team echt vooruit geholpen.

Susan van Duijl
interim manager

Arno is een onafhankelijk en kritisch denker. Hij is als professional inhoudelijk goed, toegewijd, praktisch en prettig om mee samen te werken.

Bart Romijn
directeur Partos

The teamevaulation Arno guided with us stengthened the bonding. He also made clear where some organisational challenges were present. Arno knows how to create a good working atmosphere, where people can talk freely. Yet is also goaloriented, to get things done. Arno has the capacity to connect easily with people.

He creates an environment of trust where people feel safe and free to talk.

Victoria Graham
 Head of PMEL, Solidaridad

Verder praten?

Vul je gegevens in en ik neem graag contact met je op voor een vrijblijvende afspraak.

  Wat kan ik voor je doen?

  Hulp bij teamontwikkeling
  Conflictbegeleiding
  Mediation in werksituaties
  Extern vertrouwenspersoon

  Contact info

  Kadoelenweg 318
  Amsterdam

  06 4233 8390