Luisteren, Verbinden, Ontwikkelen

Teamontwikkeling

Een team vormt zich door een samenspel van structuur en cultuur

Zowel verbinding en focus vinden door continue dialoog met elkaar

Conflictbegeleiding
(mediation)
Conflicten zitten in de weg en zijn zowel een bedreiging als een kans

De kunst is de kans te vinden en te benutten

Ik help u bij

Teamontwikkeling

Een team zit vast, heeft (te) veel meegemaakt, heeft onderhoud of een herstart nodig, wil beter functioneren dan nu of teamleden zijn nieuw voor elkaar: in teamontwikkeling richt ik me zowel op structuur als op cultuur.

Structuur gaat over een duidelijke missie, overeengekomen doelen, inzichtelijke en haalbare plannen, goed georganiseerde overlegmomenten, beslisprocedures en zelfs over archivering.

Cultuur betreft onder meer: hoe gaan we met elkaar om? Voelt iedereen zich vrij om ten volle deel te nemen? Hoe verlopen conflicten? Welke waarden streven we na en mogen we van elkaar verschillen? Hoe inclusief willen we zijn en zijn we daadwerkelijk? 

Conflictbegeleiding
(mediation)

Samenwerken gaat soms vanzelf. Maar soms ook helemaal niet. Bij conflicten moet er iets gebeuren, die verdwijnen niet vanzelf.  De huidige tijdsgeest met snelle polarisatie maakt het samenwerken niet gemakkelijker.

Conflicten frustreren en ondermijnen bedrijfsprocessen en kunnen desastreus zijn voor werkplezier. Mensen gaan elkaar tegenwerken, negeren elkaar en het conflict straalt uit naar meer mensen. Met verzuring van werksfeer tot gevolg. Tegelijkertijd zijn conflicten normaal en zo oud als de mensheid zelf.

Conflicten zijn paradoxaal ook een kans. Om je te ontwikkelen. Mijn begeleiding in conflicten, tussen twee of meer mensen, leidt tot nieuwe inzichten en uitkomsten.

Zo werk ik
Luisteren


Verbinden


Ontwikkelen

Ik heb geen standaard aanpak. Eerst ga ik goed luisteren: wat is er eigenlijk écht aan de hand? Om een dialoog te voeren zal ik veel tijd besteden aan het luisteren door alle betrokkenen. Niet alleen naar de woorden maar ook wat er tussen en onder die woorden zit. Pijn, verbinding, irritaties van vroeger, behoefte aan iets anders dan er nu is. 

Ik toets gedurende dit proces: welke doelen willen de partijen op welke manier behalen?
Ik besteed aandacht aan zowel rationele als emotionele aspecten. Doelen, voorwaarden en afspraken enerzijds maar ook wat er wordt gevoeld maar vaak nog niet wordt gezegd. Welke onderstroom moet boven komen om duurzaam verder te gaan?

Om een conflict uiteen te rafelen kan een oefening in morele oordeelsvorming uitkomst bieden. Welke belangen, normen en waarden zijn actief bij de deelnemers en belanghebbenden? Die bewustwording opent het denken naar nieuwe opties in de toekomst.